Tot sobre els interruptors diferencials

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

Per a què serveix un interruptor diferencial? A l’hora de fer canvis a la teva instal·lació elèctrica i sol·licitar un CIE, t’ho expliquem tot sobre la seva utilitat i el risc de eliminar-lo.

Els interruptors diferencials, protegeixen dels contactes elèctrics directes i indirectes que es puguin produir en el nostre entorn i eliminen el risc que suposa el xoc elèctric o efecte fisiopatològic resultant del pas de corrent elèctric a través del cos humà o d’un animal.

Els interruptors diferencials, estan dissenyats per limitar el corrent elèctric que pogués derivar a un cos si aquest és sotmès a una tensió de contacte, aquest corrent de contacte, ha de ser limitada a valors inferiors segons normativa i calibratge dels automatismes elèctrics, a màxim 30mA , corrent a partir de la qual el cos humà deixa de ser amo de les seves decisions a causa de les contraccions repetides dels músculs, sense ànim d’anar més lluny, el cas típic de quedar-se enganxat i pas previ a la mort per electrocució.

Una altra funció preventiva de l’interruptor diferencial, és limitar les fuites de corrent que poguessin donar-se a la instal·lació de manera escalable, en relació al seu valor d’intensitat diferencial residual, la sensibilitat, expressada i calibrada en mA, deixant a part, les considerades acceptables dins dels paràmetres de la normalitat, és a dir amb valors d’aïllament suficients de les parts actives, respecte al potencial de terra.

Puc eliminar el interruptor diferencial?

Eliminar l’interruptor diferencial, no només ens pot deixar totalment desprotegits davant del risc d’electrocució, també pot causar-nos un gran perjudici econòmic, atès que les fortes caigudes de tensió degudes a les corrents de defecte o falta que poguessin donar-se, poden espatllar equips i receptors, a més, també haurem de tindre en compte, l’import a sumar, que veurem reflectit en la nostra factura de subministrament en kWh de més, que han estat comptabilitzats pel nostre equip de mesura i han anat directament a terra.

Finalment dir, que si has de canviar, modificar o ampliar la teva instal·lació elèctrica, o desconeixes les condicions tècniques de seguretat de les instal·lacions o el calibratge i estat de les proteccions elèctriques del teu local o habitatge, hauràs posar-te en contacte amb una empresa instal·ladora autoritzada, perquè et revisi les instal·lacions i pugui justificar el manteniment de les condicions tècniques mínimes de seguretat de les mateixes.

En una última etapa hauràs de sol·licitar un certificat d’instal·lació elèctrica amb Atriom Barcelona

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email