Preguntes freqüents sobre comptadors intel·ligents

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

En l’actualitat, assistim a una absència de respostes sobre les possibles afectacions sobre la salut, en el procés d’implantació dels nous comptadors intel·ligents d’Endesa.

A dia d’avui, cap entitat ha realitzat ni publicat cap estudi específic sobre l’ús dels comptadors intel·ligents d’Endesa, que per a habitatges i locals petits, només subministra el comptador d’Enel, (empresa pública italiana propietària de la mateixa). Especialista en certificats d’instal·lació elèctrica digitalitzats a Barcelona, Atriom et comunica les últimes notícies sobre comptadors de llum de telegestió i intentem contestar a les teves preguntes.

Comptadors de telegestió, seguretat i salut

En l’actualitat, representants i metges especialistes en medicina ambiental insten a la precaució i prudència i indiquen els elevats riscos que suposen per a la seguretat i salut, la implantació d’aquestes tecnologies que poden afectar la totalitat de la població, fins al punt, de justificar una moratòria immediata sobre l’ús i desplegament d’aquesta tecnologia, fins que es puguin realitzar més estudis.

Com protegir-se de possibles ones negatives?

Les instal·lacions elèctriques d’interior d’un local o habitatge, aquelles que se situen aigües avall dels comptadors intel·ligents i circumden el nostre entorn més immediat, no estan preparades per utilitzar sistemes d’ones o corrents portadores, que emeten elevades càrregues d’irradiació electromagnètica, per a això, les instal·lacions haurien d’estar blindades amb cables apantallats i la malla connectada a terra, el que implica un cost d’instal·lació molt elevat i inassumible per al perfil del consumidor actual. L’adopció d’aquests sistemes es fa difícil d’entendre, havent-hi altres tecnologies totalment segures com la fibra òptica i el cablejat de dades, que ja estan sent adoptades per a la mateixa finalitat, en altres països més curosos i avançats que el nostre.

Com minimitzar el risc?

1 / El primer consell possible per minimitzar el risc, atès que no existeix al mercat un equip certificat que pugui filtrar aquestes pertorbacions, és evitar estar molt de temps a prop de cables i aparellatge elèctric i evitar les aglomeracions de cable i nusos de preses de corrent, del tipus de les que tenim sota les taules d’ordinador o zones de televisió i altres. Haurem de mantenir sempre, en el que puguem, una distància de seguretat.

2 / L’altre consell, és l’eliminació del risc, de manera que hauríem de poder negar-nos a que ens instal·lin un d’aquests comptadors o equips de mesurament intel·ligents, advertint d’una demanda, ja que entre d’altres, aquests equips no haurien de ser instal·lats sense el consentiment explícit de l’usuari, podent presentar si cal, denúncia al Jutjat de Guàrdia.

Possible reducció de potència

Recordar, que hauria de ser Endesa qui demostri mitjançant els estudis pertinents de seguretat i salut, que el sistema d’instal·lació dels seus comptadors Enel de telegestió, és totalment innocu per a la salut de les persones i éssers vius del nostre entorn, i no a l’inrevés.

Recordar també, que la programació que s’està duent a terme en l’actualitat, sobre les funcions d’ICP o maxímetre dels comptadors de telegestió, pot portar-nos a una reducció de la potència necessària per a un ús normal de les instal·lacions, si aquesta no ha estat correctament regularitzada.

Acosta’t als nostres consells per si et salta el comptador de telegestió

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email