Diferències butlletí elèctric, CIE i BRIE

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

Què és un butlletí elèctric i que té a veure amb el CIE? A Barcelona i Catalunya, a l’hora de sol·licitar la visita d’un instal·lador, et proposem el necessari per justificar les condicions tècniques mínimes de seguretat de les instal·lacions elèctriques i poder contractar.

A Catalunya sol·licitar un butlletí de reconeixement, no té res a veure respecte a un certificat o CIE. Tots dos documents tenen atribucions i finalitats ben diferents.

BRIE, butlletí elèctric, butlleti blau

El butlletí de reconeixement de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, també anomenat a Barcelona i Catalunya BRIE, butlletí elèctric, butlletí de llum o butlletí blau, és una documentació que només serveix a efectes de rehabilitació o per a instal·lacions ja existents i ha de justificar el compliment del manteniment de les condicions tècniques mínimes de seguretat de les instal·lacions elèctriques receptores, perquè aquestes puguin ser o seguir connectades a la xarxa de distribució.

Dins de les atribucions del butlletí elèctric, hi ha la de poder reconèixer instal·lacions que compleixen amb les diverses normatives d’aplicació, normalment totes anteriors a l’actual, el RD 842/2002, atès que a part dels requisits mínims de seguretat obligatoris establerts pel butlletí, les instal·lacions han de complir, amb el reglament o normativa per la qual van ser executades.

El butlletí de reconeixement de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, es tramitava antigament a partir d’un bloc de butlletins editat en paper blau, amb tres còpies per cada butlletí. Normalment els instal·ladors utilitzaven paper carbó per el autocalc de les còpies, una era per lliurar a la comercialitzadora, una altre per al titular i l’última per a l’instal·lador.

El butlletí de reconeixement de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, actualment no té numeració i només es pot emetre en instal·lacions ja existents, on no hi hagi un canvi d’activitat del local, i que per a la seva legalització, si aquesta fos com a nova instal·lació, no es requereix de projecte elèctric.

Necessites un butlletí elèctric a Barcelona i rodalies?

Sol·licita l’arribada d’un instal·lador elèctric en 2 hores amb Atriom!

Per a l’emissió d’un butlletí, hem de saber que és obligatori que l’instal·lador es desplaci fins al local o habitatge per revisar les instal·lacions elèctriques in situ i justifiqui mitjançant l’emissió del butlletí, que aquestes no tenen defectes greus o molt greus i són segures per ser o seguir connectades a la xarxa de distribució. Gràcies a Atriom avui pot sol·licitar un butlletí elèctric en línia i rebre la visita d’un instal·lador autoritzat.

Endesa com a empresa distribuïdora, no podrà connectar les instal·lacions elèctriques receptores a la xarxa de distribució, sense una justificació del compliment i manteniment de les condicions tècniques de seguretat de les mateixes.

Què és un CIE?

A Barcelona i Catalunya, el CIE o certificat de les Instal·lacions Elèctriques en baixa tensió, és un document inclòs dins d’un conjunt de documentació, per a la legalització de les instal·lacions elèctriques, ja sigui mitjançant projecte o memòria tècnica de disseny. Aquests documents, a més del propi certificat, han d’incloure la justificació de càlcul, plànols de traçat amb la ubicació de mecanismes i receptors i els esquemes unifilars.

Aquest paquet de documentació, que ha d’incloure el Certificat o CIE, només es pot emetre quan es tracta d’una nova instal·lació, o una modificació o ampliació d’una instal·lació que ja ha estat prèviament presentada en Indústria i atresori un número de registre.

Per a la legalització de les instal·lacions elèctriques mitjançant MTD o projecte elèctric, aquestes han de ser registrades al departament d’Indústria, a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, prèvia declaració de responsabilitat signada pel titular i el pagament del tràmit i la taxa de registre corresponent.

La memòria tècnica de disseny, només es pot emetre, en instal·lacions que per la seva legalització com a nova instal·lació, no sigui necessari fer projecte elèctric.

Què tenir en compte, per a la sol·licitud d’un butlletí BRIE?

Un bon consell és que a l’hora de contractar el servei, busquem un preu tancat sense sorpreses, o bé buscar professionals propers, ja que la logística del desplaçament, és l’únic cost a determinar en cada cas que pot desviar de manera significativa el nostre pressupost . També hem de tenir en compte, que si volem tramitar la contractació del subministrament elèctric amb una comercialitzadora via on-line, el butlletí ha de ser lliurat per a la seva traçabilitat, amb certificat de signatura digital.

Recordar també a tots els usuaris de les instal·lacions elèctriques, que la finalitat de l’emissió d’un butlletí BRIE, és la revisió de les instal·lacions elèctriques del nostre entorn més immediat, perquè aquestes siguin segures per a nosaltres i els nostres

Si necessites més consells i detalls sobre els documents per revisar la teva instal·lació elèctrica, no dubtis en contactar amb un dels nostres tècnics instal·ladors.

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email