Corredories de comissionistes de serveis

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

Demanar online un butlletí elèctric: qüestió de comissions?

A l’hora de triar el servei més competent per contractar online un butlletí de llum, desde les comissions fins a les eines digitalitzades, a Atriom Barcelona ho trobaràs tot sobre els nostres procediments.

Per què una comissió?

Les comissions, vénen a ser el repartiment dels beneficis generats per un servei en un mercat, on el servei també s’ofereix de manera directa, com és de suposar, en un mercat competitiu, la comissió és un obstacle i encareix el servei, donat que s’interposa un canal comercial enmig, un peatge en el camí.

Si necessites un certificat d’instal·lació elèctrica, a Atriom, no apliquem cap comissió quan demanes un servei ofert a la nostra plataforma, a Barcelona, ​​Badalona, ​​Sant Adrià, Santa Coloma, l’Hospitalet, Sabadell i Terrassa. Una comissió és abusiva, si aquesta encareix de manera premeditada el servei i causa discriminació i prejudici.

En el sector de la certificació de llum digitalitzada, els proveïdors de serveis solen ser empreses petites en un mercat ja de per si molt atomitzat, on la majoria d’elles no disposa de procediments estructurats i estandarditzats de la qualitat i de polítiques comercials adequades, el que permet al comissionista entrar en el joc del rol del dia a dia.

Contracte online el teu certificat d’instal·lació elèctrica amb total seguretat

Un servei de certificació… al servei del client

Mitjançant el nostre mètode basat en la millora contínua i l’estudi del target del nostre client, implementem processos i procediments per a l’assegurament de qualitat, amb la digitalització i la introducció de nous criteris empresarials, com la consideració de l’experiència d’ús i satisfacció del client, l’objectiu, ha de ser, mantenir el client i gestionar la part de la seva monetització, que ens en sigui de competència.

En tots els casos, amb l’oferta actual i la irrupció del mercat 2.0, comparar i triar bé a qui contractaries requereix de l’esforç de escodrinyar bé el mercat, sense presses i essent objectius i previnguts a l’hora de prioritzar els criteris de selecció, l’únic camí possible que ens portarà o disposarà, a obtenir rèdits en satisfacció i l’experiència d’ús.

Ja som al futur amb el butlletí de llum digitalitzat!

El corredor de futur, competirà en un mercat i una economia de serveis global, amb un públic cada dia millor informat, on el tracte, cura i preservació del client passarà a ser l’objectiu i centre d’atenció principal, igual que a l’e-commerce, el nexe és l’usuari, que diàriament evoluciona i aprèn a examinar i temptejar amb els seus dispositius connectats a internet en temps real, a la recerca de criteris compartits, molt més exigents, elitistes, tecnològics i estables. L’usuari anirà finalment, a la trobada dels valors de referència del mercat de futur.

I així serà, perquè del mercat comencen a néixer models de negoci innovadors com Atriom, que han estat possibles gràcies a la tecnologia i que ens aporten els mecanismes necessaris per assolir i obtenir a cada pas, un assegurament de la qualitat real que permet al client a més de percebre, rebre.

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email