Control de les instal·lacions elèctriques per evitar incendis

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

Sol·licitar un butlletí de llum per controlar les instal·lacions elèctriques és eficaç per prevenir incendis com els que es produeixen a Barcelona i rodalies.

Ho sabien? La majoria d’incendis es produeixen per defectes o manipulació de les instal·lacions elèctriques. De tots és sabut, que hi ha una relació intrínseca entre els molts sinistres o incendis que esdevenen i les instal·lacions elèctriques, a l’hora de revisar les instal·lacions per un butlletí de llum els instal·ladors electricistes veiem cada dia autèntiques barbaritats …

“Quan una instal·lació elèctrica està degudament protegida, podem eliminar el risc que suposa”

Per a la justificació de les mesures adoptades per a la seguretat i protecció davant el risc que comporten les instal·lacions elèctriques, aquestes, han de ser dissenyades, calculades, executades, modificades i mantingudes, per instal·ladors electricistes i per tant, aquests han de formar part d’empreses que estiguin acreditades i registrades per a l’exercici de l’activitat. Aquestes només poden ser, empreses instal·ladores autoritzades.

En línies generals, tots els incendis i sinistres que tenen el seu origen en una instal·lació elèctrica, solen donar-se per la manipulació indeguda de les proteccions elèctriques o per la falta de manteniment, principalment de les condicions tècniques de seguretat de les mateixes. Al moment de demanar un certificat d’instal·lació elèctrica poden aparèixer imprevistos.

Quines normes i proteccions són necessàries per a una instal·lació segura?

Les proteccions elèctriques estan dissenyades perquè actuïn com a limitadors. En tot quadre elèctric ens trobarem amb dos tipus de proteccions que són de caràcter obligatori i estan dissenyades per eliminar aquests riscos.

Els fusibles i interruptors magnetotèrmics protegeixen els elements que conformen les instal·lacions com cables, comandaments o mecanismes, dels corrents de sobrecàrrega i curtcircuit. Tots els materials que componen les instal·lacions elèctriques han de ser protegits per al manteniment de les seves condicions tècniques i ambientals previstes pel fabricant i la normativa d’aplicació, recordar, que en les instal·lacions elèctriques, són els mateixos receptors dels que demanden i absorbeixen el corrent que necessiten per desenvolupar potència, i això obliga a limitar el corrent que circula pels cables i mecanismes si no volem destruir el seu aïllament.

Viu a Barcelona, Badalona, l’Hospitalet, Santa Coloma?

Pot sol·licitar un butlletí de llum i prevenir el risc d’incendi a casa seva.

Aquests defectes, la manca d’una correcta protecció contra els corrents de sobrecàrrega o els corrents de curtcircuit en els elements o components de les instal·lacions, són molt habituals en els circuits de càrrega oberta com els destinats a endolls o preses de corrent, els interruptors generals o les ampliacions i similars, on veiem que sovint les proteccions elèctriques són manipulades i substituïdes, per unes d’un major calibratge.

Com es produeix un curtcircuit?

Els corrents de sobrecàrrega o sobreintensitat, són aquells que considerem superiors als límits de la pròpia instal·lació i produeixen un sobreescalfament dels materials emprats, augmentant la seva resistència al pas del corrent i provocant un augment de la caiguda de tensió. Aquest sobreescalfament continuat, deteriora els aïllaments funcionals, que poden provocar amb tota probabilitat, un defecte franc, o curtcircuit.

Els curtcircuits, es deuen a la unió de dos o més potencials sense aïllament, (resistència) entre ells, el que provoca corrents de curtcircuit en l’escala de kA. Depenent de l’ús i el punt en el qual situem aquests automatismes, el calibratge de les proteccions elèctriques de les instal·lacions d’interior, pel que fa als corrents de curtcircuit, van dels 4,5kA als 10kA.

Finalment apuntar, que tant una sobrecàrrega com un curtcircuit, pot derivar en incendi, ja que les flamaradas, esclats o guspires i les elevades temperatures que es donen en els dos casos, poden calar foc als materials combustibles que es troben al voltant, com cortines, sofàs, roba de llit o elements anàlegs.

Els curtcircuits es poden evitar controlant les instal·lacions amb un butlletí elèctric.

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email