Butlletí elèctric: Avantatges de sol·licitar-lo online

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

Davant d’una multitud d’empreses de venda de certificats d’instal·lacions elèctriques. Descobreix la seguretat de demanar el teu butlletí blau en línia amb Atriom Barcelona.

A la pràctica diària, hi ha un abús d’argúcies, ardits i estratagemes sobre el màrqueting i la informació publicada per la majoria de les empreses instal·ladores a les seves webs sobre la venda i comercialització de butlletins de reconeixement de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, en detriment principalment de la seguretat i la qualitat del servei i arribant a l’extrem de la prevaricació i l’engany.

¿Com ho fan ?, anem a enumerar els casos més habituals que ens podem trobar quan volem sol·licitar un butlletí de llum:

Revisió de la instal·lació

Mal costum: Emissió de butlletins de llum i documentació tècnica sense realitzar la prescriptiva i obligatòria revisió de les instal·lacions, en aquests casos, sovint ens poden demanar, que els enviem una foto del quadre elèctric i / o de l’equip de mesura.

Avantatge Atriom: un instal·lador certificat ve a domicili a Barcelona, ​​Badalona, ​​l’Hospitalet o Santa Coloma, per emetre un butlletí elèctric.

Preu del butlletí elèctric

Mal costum: preus anunciats, que no corresponen a la realitat, després quan parlem amb ells, depenen de condicions que no estan prou ben explicitades en la seva publicitat, com els desplaçaments, l’horari, la disponibilitat, el preu final o la factura. A més, a dia d’avui la major part de butlletins elèctrics i documentacions de caràcter senzill, no es factura, no només pel que el client final s’estalvia l’IVA i amb això baixa el preu, si no per què també les empreses s’estalvien de pagar la seva part impositiva, en no declarar la factura.

Avantatge Atriom: preu del butlletí elèctric raonable, tancat, sense sorpreses i amb factura.

Temps per demanar un butlletí de llum

Mal costum: temps anunciats que no es compleixen alhora de demanar un butlletí de llum: es publicita 20 o 30 minuts i quan fem la sol·licitud, l’empresa diu que no pot venir fins el dia següent.

Avantatge Atriom: temps de lliurament acceptables o dins del dia de la sol·licitud, disponibilitat dels nostres instal·ladors.

 Documents del butlletí blau

Mal costum: lliurament d’un sol document original en paper signat i timbrat amb un segell de goma, en cas del lliurament de la documentació en paper … S’han de lliurar dues còpies originals del butlletí elèctric, una per al demandant i una altra per a la comercialitzadora d’energia, per tramitar la contractació del subministrament, les comercialitzadores només poden sol·licitar i custodiar, per llei, un document original, no serveixen les fotografies i els escanejats

Ventaja Atriom: la documentació es lliura amb certificat de signatura digital, no requereix de còpies, ja que l’original, és el document PDF certificat digitalment que ens permet guardar, tramitar i contractar els subministraments on-line.

Formació tècnica dels instal·ladors

Documentacions amb models desactualitzats, de baixa qualitat o amb multitud d’errors, això és causa de l’escassa inversió i formació tècnica d’alguns instal·ladors.

Avantatge Atriom: transparència, traçabilitat dels procediments i servei d’atenció al client

Butlletins elèctrics per a locals inadequats

Mal costum: errors en les ofertes de documentació tècnica, és habitual veure anunciat en algunes webs, l’oferta de butlletins elèctrics per a locals en els quals no es permet emetre aquest tipus de documentació, com ara, locals de pública concurrència, com guarderies, bars, cafeteries o restaurants.

Avantatge Atriom: Protocols i procediments de revisió de les instal·lacions pautats i adequats.
Butlletí blau i protecció de dades

Mal costum: poques o gairebé cap web t’informa sobre la RGPD correctament, atès que aquest és un mercat analògic en gairebé tota la seva totalitat, no s’aconsegueix implementar l’aplicació del Reglament General per a la Protecció de Dades.

Avantatge Atriom: Protocols i procediments implementats per a la protecció de dades

Per finalitzar aquest article, recomanem a tots els usuaris de les instal·lacions elèctriques, que la finalitat de l’emissió d’un butlletí de llum, és la revisió de les instal·lacions per garantir unes condicions mínimes de seguretat i que aquestes puguin ser o seguir essent connectades a la xarxa de distribució.

Les documentacions Atriom amb certificats de signatura digital, un plus per a la contractació on-line del seu subministrament de llum.

Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email