Polítiques de privacitat

Sector Elèctric

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials per ATRIOM SERVICE PLATFORM, S.L i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporciona tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recapta, explicant-los:

 •   Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

 •   Per quina finalitat demanem les dades que li sol·licitem.

 •   Quina és la legitimació per al seu tractament.

 •   Durant quant de temps els conservem.

 •   A quins destinataris comuniquen les seves dades.

 •   Quins són els seus drets.

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ATRIOM SERVICE PLATFORM, S.L

 

B67153312

 

Carrer de Còrsega, número 371, 3ª planta, 08037 de Barcelona.

 

D’ara endavant, “Atriom”, “Nosaltres” o el “Responsable del tractament”.

2. DADES PERSONALS

Dades Personals fa referència a qualsevol informació o dades qué puguin identificar-lo directa o indirectament. Les Dades Personals inclouen informació tal com el nom complet i l’adreça de correu electrònic. També podria incloure identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que obtenim a través de cookies.

 

Aquesta política de privacitat cobreix totes les dades personals recopilades i utilitzades per Atriom.

 

Pel present, l’usuari (vostè) garanteix que les Dades Personals proporcionades són certes i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos.

Qualsevol pèrdua o dany causat a la Plataforma, al Responsable del Tractament o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació de la informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

 

Podem demanar o rebre les seves dades a través de la nostra Plataforma i formularis, entre d’altres. En alguns casos, vostè ens facilita les seves Dades Personals directament (per exemple, quan omple el formulari de contacte), o en altres casos els vam recaptar nosaltres (per exemple, utilitzant cookies per comprendre com utilitza el nostre lloc web).

3. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ del tractament de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE A LA WEB

 

 • Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d’informació, incloent, mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, WhatsApp).

 

 • Legitimació: El seu consentiment al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte.

 

 • Conservació: Un cop resulta contestada la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o mitjançant correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

 

DADES PERSONALS RECOLLIDES TELEFÒNICAMENT

 

Vostè disposa d’un número de telèfon per comunicar-se directament amb nosaltres. Recordeu que les trucades poden ser gravades per motius de qualitat.

 

 • Finalitat: Les dades que vostè proporciona seran tractades per atendre els seus dubtes, consultes o peticions, fer seguiment de les mateixes, poder dur a terme una correcta prestació dels serveis, així com per motius de qualitat i per mesurar la seva satisfacció.

 

 • Legitimació: el seu consentiment en sol·licitar informació telefònicament.

 

 • Conservació: un cop contestada la seva petició, si no ha generat un nou tractament.

 

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

 

 • Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre a les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

 

 • Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

 

 • Conservació: Un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

 

És possible que retinguem algunes dades personals per a complir les nostres obligacions legals o reglamentàries, així com per administrar els nostres drets (per exemple, per fer valer les nostres reclamacions davant els tribunals) o amb fins estadístics o històrics.

 

Quan ja no necessitem utilitzar les seves dades personals, s’eliminaran dels nostres sistemes i registres o s’anonimitzaràn perquè ja no puguem identificar-los. 

Obligació de facilitar les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

 

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

 

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i / o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens els facilita, no el podrem atendre correctament ni prestar-li els serveis que ha sol·licitat.

 

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i demés informació a les nostres bases de dades.

4. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les seves dades personals podran ser comunicades a:

 

 •  Professionals instal·ladors autoritzats, per a la correcta execució i desenvolupament dels serveis oferts per la Plataforma.

 

 • Tercers que ens proporcionen serveis de TI, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport a les nostres bases de dades, així com en el nostre software i aplicacions que puguin contenir dades sobre vostè.

 

 • Tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals, com CRM, anàlisi web i motor de cerca.

 

 • Mitjans digitals i xarxes socials per ajudar-nos a oferir publicitat, màrqueting i campanyes, per analitzar la seva efectivitat i per administrar el seu contacte i les seves preguntes.

 

 • Tercers per al compliment d’una normativa legal.

 

Ens assegurarem que tota comunicació de la seva informació personal que realitzem nosaltres o aquells tercers amb els quals compartim la seva informació personal, compleixin amb la legislació que ens sigui d’aplicació.

5. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan ell mateix s’hagi atorgat per el tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

 

Igualment, pot exercir els següents drets:

 

 •  Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan no siguin exactes.

 

 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat amb la qual varen esser recollides.

 

 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

 

 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

 

 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.

 

 • Altres drets reconeguts en les normatives d’aplicació.

 

On i com sol·licitar els seus drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electronica (indicades en l’apartat 1), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

 

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

6. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

7. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en els mateixos, en cas contrari, no responem de la veracitat dels mateixos.

 

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra plataforma.

8. CONTACTE

Si té qualsevol dubte o preocupació sobre la forma en la que tractem i utilitzem les seves dades personals o desitge qualsevol dels drets anteriorment descrits, pot posar-se en contacte a través del correu electrònic info@atriom.io.